ทีมแพทย์

ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก

(ทันตแพทย์จัดฟันและขากรรไกร)

ประวัติการศึกษา

2542

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2545

วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป)

มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2550

German Board of Orthodontics

Ludwing Maximilian, University of Munich, Germany

(Faczhahnaerttin fuer kieferorthopaedie)

.

2551

Dr.Med.Dent

Ludwing Maximilian, University of Munich, Germany

2551

อนุมัติบัตรทันตแพทย์จัดฟัน

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2552 - ปัจจุบัน

อาจารย์ทันตแพทย์ อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมวิชาการ

ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท.6545

สมาชิกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย