เครื่องถ่ายภาพในช่องปาก (Digital Intraoral Camera)

กล้องส่องด้านในช่องปาก เป็นกล้องที่มีขนาดเล็กมากๆ และยึดติดอยู่กับด้ามจับที่มีขนาดเท่าปากกา เพียงแค่นำกล้องนี้ใส่เข้าไปในช่องปาก ทันตแพทย์ก็จะสามารถที่จะสำรวจและบันทึกภาพ ในช่องปากได้ด้วยขนาดที่ใหญ่กว่า ของจริงถึง 40 เท่ากล้องนี้จะเชื่อมต่อกับจอมอนิเตอร์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บและแสดงผลของรูป ดิจิตอลในรูปแบบการบันทึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดาย

ทันตแพทย์จะใช้กล้องนี้ในการวินิจฉัยอาการของผู้ป่วย ยังค้นพบอีกว่าผู้ป่วยสามารถที่จะเข้าใจถึงสุขภาพภายในช่องปากของตัวเองได้ อย่างชัดเจนมากขึ้น เมื่อพวกเขาได้เห็นช่องปากของตัวเองในระยะใกล้