การถ่ายภาพรังสีด้วยระบบดิจิตัล (Digital X-ray)

เครื่องถ่ายภาพ X-ray ฟันแบบดิจิตอลที่ถ่ายภาพเฉพาะภายในช่องปาก เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องรอล้างฟิล์ม ระยะเวลาในการเอ็กซเรย์ฟิล์มทั่วไปประมาณ 4-6 นาที แต่สำหรับระบบดิจิตอลใช้เวลาเพียง 30 วินาทีเท่านั้น

นอกจากนี้ยังทำให้ปริมาณรังสีที่คนไข้ได้รับลดน้อยลงถึง 70%