เครื่องวัดตำแหน่งปลายรากฟัน (Apex Locator)

เครื่องวัดตำแหน่งปลายรากฟัน (Root Apex locator) ช่วยให้ทันตแพทย์ สามารถรู้ระดับ ความยาวของรากฟันซี่ที่ทำการรักษาซึ่งช่วยการรักษาสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยยีไมโครโปรเซสเซอร์ที่ทันสมัยของ ROOT ZX ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม แม้จะมี เนื้อฟัน น้ำลาย เลือด หรือสารต่างๆในบริเวณนั้น ก็ยังสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ และยังสามารถใช้งานได้ทันทีหลังเปิดเครื่อง ดังนั้นเครื่อง ROOT ZX จึงเป็นที่ยอมรับ เป็นอย่างมากในด้านประสิทธิภาพการทำงานระดับสากล