ทันตกรรมสำหรับเด็ก

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพช่องปากตั้งแต่วัยเด็ก เพราะสุขภาพช่องปากจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก รวมไปถึงบุคลิกภาพและความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ทันตกรรมเด็กจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากวัยเด็กยังขาดการเรียนรู้และความเข้าใจ ผู้ปกครองจึงต้องให้ความสำคัญของการสร้างนิสัยและทำให้เด็กเห็นความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟันผุ

การบริการด้านทันตกรรมสำหรับเด็กของเรา มีดังนี้

  • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
  • การขัดฟันและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
  • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

ด้วยคำแนะนำที่ดีของทันตแพทย์เฉพาะทางและการป้องกันเพื่อให้ทุกคนโตขึ้นและมีรอยยิ้มที่สดใส