ทันตกรรมจัดฟันแบบ Damon

การจัดฟันชนิดติดแน่นเทคนิคดามอน (damon system) เป็นการจัดฟันที่ใช้ระบบ self-ligating แบบใหม่ที่แตกต่างจากการจัดฟันปกติ ซึ่งในระยะหลังมีความแพร่หลายและได้รับความนิยมมากขึ้น การจัดฟันชนิดนี้จะไม่มีการใส่ยาง ทำให้ช่วยลดแรงฝืดที่เกิดขึ้นจากยาง ผลที่ได้คือ การจัดฟันจะมีความรวดเร็วมากขึ้น

เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการจัดฟันช่วยขจัดความยุ่งยากในการมัดลวดจัดฟันด้วยยางที่เสื่อมสภาพง่าย เนื่องจากไม่มียางซึ่งเป็นแหล่งสะสมคราบจุลินทรีย์ เครื่องมือจัดฟันแบบระบบ Damon นอกจากจะทำให้ฟันเรียงสวย ยังทำให้คุณมั่นใจสุด ๆ กับการยิ้ม