ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)

การตรวจสุขภาพฟัน

การตรวจสุขภาพของฟันและช่องปาก มีความจำเป็นสำหรับทุกๆ คน เพราะการรับประทานอาหารต่าง ๆเข้าไป ทำให้เกิดคราบต่าง ๆสะสมจนเกิดเป็นคราบจุลินทรีย์และคราบหินปูนที่จะทำลายฟันได้ ดังนั้น คนไข้จึงควรตรวจสุขภาพฟันของตัวเอง เพราะถ้าเกิดมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันที

ทาง Bangkok Dentistry เรามีบริการตรวจสุขภาพฟัน เพื่อป้องกันสุขภาพฟันของคุณให้ดียิ่งขึ้น โดยเรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางที่จะวินิจฉัยสุขภาพช่องปากของคนไข้ให้ฟัง พร้อมทั้งแนะแนวทางการป้องกัน วางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสุขภาพปากฟันและเหงือกที่ดีของตัวคุณเอง