ฟันปลอม

ฟันปลอมถอดได้

ฟันปลอมที่ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนฟันที่หายไปรวมถึงเนื้อเยื่อรอบๆ เพื่อช่วยให้การบดเคี้ยวได้ดีและเพื่อให้มีความสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ อีกทั้งยังช่วยไม่ให้ฟันข้างเคียงเคลื่อนเข้ามาในช่องว่างอีกด้วย

โดยทั่วไปผู้เข้ารับบริการสามารถพูดคุยได้เหมือนปกติหลังสวมใส่ แต่อาจมีความรู้สึกไม่สะดวกสบายนักในขณะเคี้ยวอาหารซึ่งมักเกิดขึ้นได้ในช่วงแรกๆหรือบางครั้งอาจเกิดได้นานถึง 2-3 สัปดาห์จนกว่ากล้ามเนื้อบริเวณกระพุ้งแก้มและลิ้นจะปรับตัวและเคยชินกับฟันปลอมใหม่ได้ ดังนั้นทันตแพทย์จึงแนะนำให้ผู้เข้ารับบริการรับประทานอาหารอ่อนในช่วงแรกๆ จนกว่าจะชินกับ ฟันปลอม ที่ใส่

ฟันปลอมทั้งปาก

ฟันปลอมทั้งปาก (Complete denture) เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่เลยในช่องปาก ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติทั้งหมด สะดวกในการสวมใส่ และดูแลทำความสะอาดได้ง่าย ส ่วนใหญ่มักเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ฟันปลอมชนิดนี้ โดยสามารถทำได้ทั้งบนขากรรไกรบนและล่าง หรือทั้งสองอย่าง

  • ฟันปลอมบน
  • ฐานของฟันปลอมบนจะติดกับเพดานปาก
  • ฟันปลอมล่าง
  • ฟันปลอมล่างจะมีลักษณะเหมือนเกือกม้าเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้กับลิ้น
ฟันปลอมแบบบางซี่

ฟันปลอมแบบบางซี่จะยึดโดยโครงโลหะที่ติดกับฟันธรรมชาติของเรา บางครั้งอาจต้องมีการครอบฟันที่ฟันธรรมชาติเพื่อทำหน้าที่เหมือนสมอสำหรับฟันปลอม ฟันปลอมแบบบางซี่อาจใช้เป็นสะพานฟัน