อินเลย์และออนเลย์ (Inlays and Onlays)

อินเลย์ ออนเลย์ เป็นการบูรณะฟันอีกทางเลือกหนึ่ง สามารถทำได้จากวัสดุต่างๆ เช่น เซรามิก ทอง และเรซิน โดยเป็นการสร้างชิ้นงานจากห้องแล็บ แล้วนำชิ้นงานที่ได้ายึดกับฟันที่กรอแต่งไว้ มีความคล้ายกับการอุดฟันทั่วไป เหมาะสำหรับฟันผุ ฟันสึก บิ่นหรือแตกหัก ขนาดกลางจนถึงใหญ่ ที่มีเนื้อฟันเหลือมากพอ ซึ่งไม่เหมาะกับการอุดฟันด้วยวิธีการธรรมดาเนื่องจากวัสดุมีโอกาสเกิดการแตกร้าว

ข้อดีของทันตกรรมแบบอินเลย์และออนเลย์:

  • เพิ่่มความแข็งแรงให้แก่ฟันและมีความทนทานมากกว่าการอุดฟันแบบธรรมดา
  • เป็นอีกทางเลือกแทนการครอบฟันในกรณีที่ฟันมีปัญหาไม่มากนัก
  • วัสดุเซรามิกที่ใช้ในการทำอินเลย์และออนเลย์ จะไม่มีการเปลี่ยนสีเนื่องจากอายุการใช้งานหรือคราบอาหาร
  • ช่วยให้ฟันมีความสวยงามกว่าวัสดุอุดฟันอมัลกัม