การจัดฟันแบบด้านใน (Lingual)

เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ติดอยู่ที่ผิวฟันด้านในหรือด้านลิ้น ทำให้ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากด้านหน้าของฟัน การจัดฟันด้านในเป็นวิธีการจัดฟันแบบพิเศษที่ติดเครื่องมือบริเวณด้านหลังของฟัน มองไม่เห็นเครื่องมือจากด้านหน้า ทำให้ยิ้มได้อย่างมั่นใจ การจัดฟันประเภทนี้มีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบติดเครื่องมือด้านหน้า การจัดฟันแบบด้านในจึงใช้ไม่ได้ในคนไข้ทุกกรณี คนไข้ควรปรึกษา ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ