ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นทางแก้ปัญหาได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ที่ช่วยให้ฟันเรียงตัวดีขึ้น ส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการรักษา ผลที่ได้หลังการจัดฟันรวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟัน ขึ้นอยู่กับอายุ และสภาพของปัญหาของการสบฟันที่พบ

การจัดฟันเป็นการรักษาความผิดปกติในการเรียงตัวของฟัน และการสบฟัน เช่น การมีฟันซ้อนเก ฟันเหยิน การสบฟันไม่ดี หรือแม้แต่การมีช่องห่างระหว่างฟัน รวมถึงข้อบกพร่องอื่นๆ ของฟันและขากรรไกร

ทันตกรรมจัดฟัน หรือ ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงการสบฟันให้อยู่ ในตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสม การบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังแก้ไขขนาดและตำแหน่งของขากรรไกร ซึ่งช่วยส่งผลต่อใบหน้า ทำให้สามารถมีรูปหน้าที่สมส่วนและสวยงามขึ้น