การผ่าตัดขากรรไกร

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร (Orthognatic Surgery) คือ การผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกร เพื่อช่วยแก้ไขและปรับปรุงโครงหน้าที่ปกติ รวมถึงการแก้ปัญหาการสบฟันให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากในบางกรณีความผิดปกติของขนาด รูปร่างหรือตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรเพียงเล็กน้อยนั้นสามารถส่งผลกระทบ ทำให้การสบฟันและการบดเคี้ยวผิดปกติ รวมไปถึงความผิดปกติของรูปหน้าอีกด้วย

 • ช่วยแก้ไขปัญหารูปหน้าและการสบฟันที่ผิดปกติ
 • ช่วยปรับปรุงการสบฟันและการเคี้ยวให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ (TMJ)
 • แก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ
 • ช่วยให้ริมฝีปากปิดได้ปกติในบางกรณี
 • ลักษณะใบหน้าไม่สมดุลจากด้านหน้าหรือด้านข้าง
 • ปรับโครงสร้างใบหน้าที่การจัดฟันปกติไม่สามารถทำได้
 • คางถอย
 • ขากรรไกรยื่นออกมา
 • ช่วยให้ริมฝีปากสามารถหุบได้สนิทในบางกรณีที่มีปัญหาเรื่องนี้
 • อาจช่วยลดอาการนอนกรนในกรณีผู้ป่วยคางถอยหลังมากผิดปกติ