การถอนฟัน

การถอนฟันจะทำในกรณีที่ฟันซี่นั้นไม่สามารถจะรักษาได้แล้ว ธรรมดาแล้วจะถอนฟันในกรณีดังต่อไปนี้

  • ฟันหักแบบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
  • มีอาการฟันผุมากจนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน
  • ฟันที่เกิดหนองปลายรากใหญ่ หรือมีถุงน้ำร่วมด้วย
  • มีปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งและการขึ้นของฟัน เช่น ปัญหาฟันคุด
  • มีปัญหาโรคเหงือกอย่างรุนแรง (gum disease)

หลังการถอนฟัน ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันที เลือดจะหยุดไหลภายในเวลาสั้นๆ และแผลจะสามารถสมานตัวได้เอง แต่การดูแลรักษาความสะอาดยังคงมีความสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการอักเสบติดเชื้อบริเวณแผลได้ และควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ หรือการอยู่กลางแจ้ง