การผ่าตัดเพื่อถอนฟันคุด

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นมาในช่องปากได้ตามปกติ ซึ่งในทั่วๆไปมักเป็นในตำแหน่งฟันซี่ในสุดหรือฟันกรามใหญ่ซี่ที่3 ซ ึ่งจะขึ้นมาในช่วงอายุ 18 -22 ปี ฟันซี่นี้อาจทำให้เกิดอาการปวดเนื่องจากมีเชื้อโรคสะสมอยู่บริเวณนี้มาก ในบางคนฟันซี่นี้อาจขึ้นมาได้เต็มซี่ แต่ทันตแพทย์อาจจะมีการพิจารณาให้ถอนฟันออกเนื่องจากฟันในตำแหน่งนี้มักทำความสะอาดได้ยาก ทำให้เกิดฟันผุ หรือเหงือกอักเสบได้ง่าย การถอนฟันคุดไม่มีผลต่อการบดเคี้ยวให้มีประสิทธิภาพลดลง ฟันซี่ที่เหลืออยู่ยังสามารถใช้เคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ